All-Balls Wheel Bearing 25-1143

ALL-BALLS

$ 10.99 
<script type = "text / javascript"> function splititPdpVariant () {var variantId = ShopifyAnalytics && ShopifyAnalytics.meta.selectedVariantId; var productVariants = getVariants (); var productVariant = productVariants.find (function (variant) {return variant.id == variantId;}) if (! productVariant) return; var variantPrice = productVariant.price; var priceMoney = variantPrice / 100; // Set the data attribute with a new value $ ("# splitit-container") .attr ('data-splitit-amount', priceMoney); // Return the placement with new information splitit && splitit.ui.refresh (); } function getVariants () {return ShopifyAnalytics && ShopifyAnalytics.meta.product.variants; } splititInit () function {var productUrl = document .URL; document .addEventListener ('change', function () {var currentUrl = document .URL; var url = new URL (currentUrl); var isVariantUrl = url.searchParams.get ("variant"); currentUrl = isVariantUrl? currentUrl: isVariantUrl; if (currentUrl && productUrl! = currentUrl) {productUrl = currentUrl; splititPdpVariant ();}}); } splititInit ();
SKU: 25-1143
Availability: 1 in stock

All-Balls Wheel Bearing 25-1143 for KTM50SX.

Rear wheel bearing for KTM50SX.

EFront and rear wheel bearings and seals set for the KTM 50SX Motocross from 2006 to 2011 and rear for the KTM 50SX Motocross from 2012 to 2014. (50SXJR 50SX Pro)